• 1 سال پیش

  • 2

  • 39:59

فارکست - FARCAST S03-Week 02-امنیت انرژی از دولت‌های نفتی به دولت‌های برقی

فارکست
0
0
0

فارکست - FARCAST S03-Week 02-امنیت انرژی از دولت‌های نفتی به دولت‌های برقی

فارکست
  • 39:59

  • 2

  • 1 سال پیش

توضیحات
فار برجی است که در بندرگاه میان آب یا در کرانه برپا کنند و شب ها بر آن چراغ افروزند تا کشتی ها راه خود رابیابند. (فرهنگ معین)

با صدای
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads