• 1 سال پیش

  • 7

  • 16:41

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۸۳: ورشکستگی شرکت تجاری و تاثیر آن بر میزان بدهی‌های شرکت

SepidarSystem
0
0
0

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۸۳: ورشکستگی شرکت تجاری و تاثیر آن بر میزان بدهی‌های شرکت

SepidarSystem
  • 16:41

  • 7

  • 1 سال پیش

توضیحات
رادیو مالی سپیدار سیستم شامل مجموعه فایل های صوتی در حوزه مالی، حسابداری، مالیاتی و کسب و کار است.

با صدای
سپیدار سیستم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads