• 7 ماه پیش

  • 2

  • 32:49
در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 236

در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 236

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 236
0
0

در محضر قرآن کریم - در محضر قرآن کریم جلسه 236

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 32:49

  • 2

  • 7 ماه پیش

توضیحات
در این سلسله مباحث روزانه یک صفحه قرآن کریم ،استاد نجف لک زایی مباحث راهبردی قرآن کریم را مورد بحث و بررسی قرار می هند این فایل ها برای کسانی که دوست دارند سبک زندگی قرآنی داشته باشند پیشنهاد می کنیم.

shenoto-ads
shenoto-ads