• 7 ماه پیش

  • 51

  • 22:15
تحلیل رفتار - چگونه با تحلیل رفتار، علت رفتارهای خود و دیگران را پیدا کنیم - پادکست (1)

تحلیل رفتار - چگونه با تحلیل رفتار، علت رفتارهای خود و دیگران را پیدا کنیم - پادکست (1)

خانه تحول TA
2
تحلیل رفتار - چگونه با تحلیل رفتار، علت رفتارهای خود و دیگران را پیدا کنیم - پادکست (1)
  • 22:15

  • 51

  • 7 ماه پیش

تحلیل رفتار - چگونه با تحلیل رفتار، علت رفتارهای خود و دیگران را پیدا کنیم - پادکست (1)

خانه تحول TA
2

توضیحات
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و دیگران می دهد صرف نظر از اینکه چقدر در روابط خود با موفقیت یا شکست مواجه بوده اید، روابط بین فردی خود را بهبود خواهید بخشید و صرف نظراز اینکه شما چه احساسی در مورد خودتان دارید بعد از شنیدن این پادکست ها احساس بهتری نسبت به خود خواهید داشت و به توانایی های تازه ، راه حل ها و امیدهای نو و سرانجام به خویشتن نو و شخصیت رشد یافته دست خواهید یافت

با صدای
لیلا امیری نسب
[object Object]
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads