• 11 ماه پیش

  • 2

  • 25:20
رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۵۴: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان-بخش اول

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۵۴: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان-بخش اول

SepidarSystem
0
رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۵۴: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان-بخش اول
  • 25:20

  • 2

  • 11 ماه پیش

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۵۴: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان-بخش اول

SepidarSystem
0

توضیحات
رادیو مالی سپیدار سیستم شامل مجموعه فایل های صوتی در حوزه مالی، حسابداری، مالیاتی و کسب و کار است.

با صدای
سپیدار سیستم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads