• 1 سال پیش

  • 3

  • 38:50
رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۵۲:حسابدار آینده-سخنرانی دکتر احمد غفارزاده

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۵۲:حسابدار آینده-سخنرانی دکتر احمد غفارزاده

SepidarSystem
0
رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۵۲:حسابدار آینده-سخنرانی دکتر احمد غفارزاده
0
0

رادیو مالی سپیدار سیستم - قسمت ۱۵۲:حسابدار آینده-سخنرانی دکتر احمد غفارزاده

SepidarSystem
  • 38:50

  • 3

  • 1 سال پیش

توضیحات
رادیو مالی سپیدار سیستم شامل مجموعه فایل های صوتی در حوزه مالی، حسابداری، مالیاتی و کسب و کار است.

با صدای
سپیدار سیستم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads