• 1 سال پیش

  • 3

  • 06:38
حیوان ناطق فصل سوم - چگونه با ارایه خدمات یک کسب و کار راه اندازی کنیم؟

حیوان ناطق فصل سوم - چگونه با ارایه خدمات یک کسب و کار راه اندازی کنیم؟

امین ایران پناه
0
حیوان ناطق فصل سوم - چگونه با ارایه خدمات یک کسب و کار راه اندازی کنیم؟
  • 06:38

  • 3

  • 1 سال پیش

حیوان ناطق فصل سوم - چگونه با ارایه خدمات یک کسب و کار راه اندازی کنیم؟

امین ایران پناه
0

توضیحات
پادکست حیوان ناطق بیشتر به بخش های کسب و کار، توسعه فردی و گاهی به مواردی که علاقه دارم و در موردشون در بلاگ می نویسم؛ می پردازه.

shenoto-ads
shenoto-ads