• 1 سال پیش

  • 3

  • 18:14
از آگاهی تا آرامش - روابط بین فردی آگاهانه

از آگاهی تا آرامش - روابط بین فردی آگاهانه

خانه تحول TA
0
از آگاهی تا آرامش - روابط بین فردی آگاهانه
  • 18:14

  • 3

  • 1 سال پیش

از آگاهی تا آرامش - روابط بین فردی آگاهانه

خانه تحول TA
0

توضیحات
پادکست از آگاهی تا آرامش از سلسله مباحث خودشناسی می باشد که به شما کمگ می کند آرامش بیشتری را با افزایش آگاهی تجربه کنید

با صدای
لیلا امیری نسب
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads