• 1 سال پیش

  • 6

  • 19:00
پادکست های رادیوتوان - پادکست انگیزشی؛ دلایل عدم موفقیت؛ گوینده و تنظیم: امیر صیادی

پادکست های رادیوتوان - پادکست انگیزشی؛ دلایل عدم موفقیت؛ گوینده و تنظیم: امیر صیادی

رادیوتوان
0
پادکست های رادیوتوان - پادکست انگیزشی؛ دلایل عدم موفقیت؛ گوینده و تنظیم: امیر صیادی
  • 19:00

  • 6

  • 1 سال پیش

پادکست های رادیوتوان - پادکست انگیزشی؛ دلایل عدم موفقیت؛ گوینده و تنظیم: امیر صیادی

رادیوتوان
0

توضیحات
در این پادکست‌ها، شنونده‌ی داستان‌هایی هستید که سعی شده از واقعیات زندگی و تجربیات افراد شکل بگیرد تا بتوانیم محتوای جذاب و به‌روزی را برای مخاطبان خوب‌مان داشته باشیم. تمامی عوامل اجرایی رادیوتوان شبانه روز تلاش می‌کنند تا بتوانند محتوای با کیفیت ارائه دهند. رادیوتوان را حمایت کنید.

با صدای
مهدیه رستگار
منیژه بهشتی
حمید رضا سیبدری
ستایش فریامنش
فرشته
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads