• 1 سال پیش

  • 30

  • 15:24
تدبر در سوره عنکبوت - تدبر در سوره عنکبوت - قسمت 7

تدبر در سوره عنکبوت - تدبر در سوره عنکبوت - قسمت 7

استاد علی صبوحی طسوجی
0
تدبر در سوره عنکبوت - تدبر در سوره عنکبوت - قسمت 7
0
0

تدبر در سوره عنکبوت - تدبر در سوره عنکبوت - قسمت 7

استاد علی صبوحی طسوجی
  • 15:24

  • 30

  • 1 سال پیش

توضیحات
تدبر سوره عنکبوت طی 24 جلسه در ماه مبارک رمضان سال 95 تدریس شده است.

با صدای
علی صبوحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads