• 1 سال پیش

  • 16

  • 01:06:45
روان شناسی شادی - روانشناسی شادی  فصل 5 کشف استعداد ها

روان شناسی شادی - روانشناسی شادی فصل 5 کشف استعداد ها

هنرروان
0
روان شناسی شادی - روانشناسی شادی  فصل 5 کشف استعداد ها
  • 01:06:45

  • 16

  • 1 سال پیش

روان شناسی شادی - روانشناسی شادی فصل 5 کشف استعداد ها

هنرروان
0

توضیحات
بازخوانی کتاب روانشناسی شادی نوشته ساموئل اس. فرانکلین هراه با توضیحات اضافه

با صدای
جلال خادمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads