• 1 سال پیش

  • 98

  • 30:04
روان شناسی شادی - روانشناسی شادی دیباچه

روان شناسی شادی - روانشناسی شادی دیباچه

هنرروان
4
روان شناسی شادی - روانشناسی شادی دیباچه
4
0

روان شناسی شادی - روانشناسی شادی دیباچه

هنرروان
  • 30:04

  • 98

  • 1 سال پیش

توضیحات
بازخوانی کتاب روانشناسی شادی نوشته ساموئل اس. فرانکلین هراه با توضیحات اضافه

با صدای
جلال خادمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads