• 1 سال پیش

  • 6

  • 08:54
برنامه رادیویی ویژه ماه مبارک رمضان با موضوع «انفاق» در رادیو قرآن - 1400-01-29-رادیو قرآن - لیل 3

برنامه رادیویی ویژه ماه مبارک رمضان با موضوع «انفاق» در رادیو قرآن - 1400-01-29-رادیو قرآن - لیل 3

استاد علی صبوحی طسوجی
0
برنامه رادیویی ویژه ماه مبارک رمضان با موضوع «انفاق» در رادیو قرآن - 1400-01-29-رادیو قرآن - لیل 3
  • 08:54

  • 6

  • 1 سال پیش

برنامه رادیویی ویژه ماه مبارک رمضان با موضوع «انفاق» در رادیو قرآن - 1400-01-29-رادیو قرآن - لیل 3

استاد علی صبوحی طسوجی
0

توضیحات
این برنامه در ماه مبارک رمضان 1400 هر روز از ساعت 19:30 به مدت ده دقیقه پخش می‌شود

با صدای
علی صبوحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads