• 1 سال پیش

  • 2

  • 01:25:37
درسگفتار نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه - نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه جلسه چهاردهم

درسگفتار نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه - نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه جلسه چهاردهم

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
0
درسگفتار نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه - نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه جلسه چهاردهم
0
0

درسگفتار نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه - نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه جلسه چهاردهم

معرفی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • 01:25:37

  • 2

  • 1 سال پیش

توضیحات
درسگفتار نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه جلسه اول ارائه دهنده: استاد نجف لک زایی مخاطبان: دانشجویان رشته نهج البلاغه - مقطع دکترا زمان: روزهای چهارشنبه ساعت 8 الی10 مکان: دانشگاه قرآن و حدیث

با صدای
استاد نجف لک زایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads