• 1 سال پیش

  • 14

  • 32:31
پشت چراغ قرمز - 21- کمال طلبی جنگ بی پایان

پشت چراغ قرمز - 21- کمال طلبی جنگ بی پایان

Nazanin Sekhavati
0
پشت چراغ قرمز - 21- کمال طلبی جنگ بی پایان
0
0

پشت چراغ قرمز - 21- کمال طلبی جنگ بی پایان

Nazanin Sekhavati
  • 32:31

  • 14

  • 1 سال پیش

توضیحات
برای همه کسانی که می خواهند با به روزترین مباحث رشد و توسعه فردی، شغلی و سازمانی آشنا شوند. من نازنین سخاوتی، کوچ بین المللی رشد و توسعه فردی هستم و قصد دارم در پشت چراغ قرمز از کوچینگ، مدیریت، توسعه کسب و کار، تحول فردی و آنچه در دنیا در مورد این مباحث میگذرد آشنا کنم. پشت چراغ قرمز: می ایستیم، می شنویم، می آموزیم، تامل می کنیم، آگاه میشویم و سپس با چراغ سبز حرکت می کنیم. سایت من: www.sakhavati.com اینستاگرام من: nazaninsekhavati

با صدای
نازنین سخاوتی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads