• 2 سال پیش

  • 98

  • 05:56
اخبار و خلاصه رویداد های بورس - رویدادهای مهم بازار سرمایه،بورس ۱۱ بهمن ماه ۹۹

اخبار و خلاصه رویداد های بورس - رویدادهای مهم بازار سرمایه،بورس ۱۱ بهمن ماه ۹۹

بازار سرمایه ، بورس
0
اخبار و خلاصه رویداد های بورس - رویدادهای مهم بازار سرمایه،بورس ۱۱ بهمن ماه ۹۹
0
0

اخبار و خلاصه رویداد های بورس - رویدادهای مهم بازار سرمایه،بورس ۱۱ بهمن ماه ۹۹

بازار سرمایه ، بورس
  • 05:56

  • 98

  • 2 سال پیش

توضیحات
خلاصه روند بازار بورس رویداد های مهم روز نکات کلیدی آموزش

با صدای
پوریا سرخیل
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads