• 2 سال پیش

  • 84

  • 09:38
آموزش مدیریت - modirane-modaber-7

آموزش مدیریت - modirane-modaber-7

مهدی افیونی زاده
0
آموزش مدیریت - modirane-modaber-7
0
0

آموزش مدیریت - modirane-modaber-7

مهدی افیونی زاده
  • 09:38

  • 84

  • 2 سال پیش

توضیحات
سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

با صدای
مهدی افیونی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads