• 3 سال پیش

  • 0

  • 49:50

شرح سطر به سطر غزل 12 حافظ - ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما - غزل 12 حافظ - شب دوم

سهیل قاسمی
0
0
0

شرح سطر به سطر غزل 12 حافظ - ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما - غزل 12 حافظ - شب دوم

سهیل قاسمی
  • 49:50

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات
نشست زنده اینستاگرامی سهیل قاسمی و نیما مصطفوی - اجرای غزل در شب نخست: حامد رئیسی ای فرو

با صدای
سهیل قاسمی
نیما مصطفوی
حامد رئیسی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads