• 2 سال پیش

  • 644

  • 16:51

آلبوم انگیزه - پیام صوتی انگیزشی

افزایش عملکرد
2
2
0

آلبوم انگیزه - پیام صوتی انگیزشی

افزایش عملکرد
  • 16:51

  • 644

  • 2 سال پیش

توضیحات
رو به رو شو با خودت کل زندگی من از مرداد ماه سال 1394 دگرگون شد … من در آن سال، سابقه بیش از 13 سال تدریس NLP و هیپنوتیزم اریکسونی داشتم، و قبل از آن به عنوان مربی ورزش‌های رزمی، مدیریت یک مجموعه ورزشی را نیز در تهران عهده‌دار بودم. من توانستم با ایجاد این سیستم، تعاملی بین فکر ، ذکر و جسم ایجاد نمایم تا به دنیا ثابت شود کاری که (خودآگاهی) می‌کند، هیچ رژیم، جراحی یا ورزش سختی نمی‌تواند بکند .

با صدای
احمد نوری
احمد نوری
احمد نوری
احمد نوری
احمد نوری
احمد نوری
احمد نوری
احمد نوری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads