• 2 سال پیش

  • 40

  • 21:51

دوره خودشناسی کرونا - دوره خودسازی کرونا : اپیزود اول

مجموعه سخنرانی ها
0
0
0

دوره خودشناسی کرونا - دوره خودسازی کرونا : اپیزود اول

مجموعه سخنرانی ها
  • 21:51

  • 40

  • 2 سال پیش

توضیحات
در سری پادکست های دوره خودشناسی کرونا ، آموزش های استاد قمری با تمرکز بر کاهش استرس ، رهایی از قضاوت دیگران ، واقعیت گرایی ، نگرش مثبت و اعتماد بنفس ارائه شده است

با صدای
جمال قمری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads