• 3 سال پیش

  • 127

  • 04:54

عصرانه با خبر - ۷ تیر ۹۹(عروسی و عزا با چاشنی مرگ و کرونا)

همشهری آوا
0
0
0

عصرانه با خبر - ۷ تیر ۹۹(عروسی و عزا با چاشنی مرگ و کرونا)

همشهری آوا
  • 04:54

  • 127

  • 3 سال پیش

توضیحات
هر روز با اخبار موثق کرونایی و غیرکرونایی

با صدای
علیرضا دژدار، شراره عبدالحسین‌زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads