فینال درون

در حال بارگذاری پخش کننده ...

داستان شب

این مجموعه صوتی 1 بار پسندیده شده
فینال درون

نویسنده و خوانش : امیرحسین بهرامی

باور بکنی یا نکنی، تو، من را نمی شناسی و من را باور کرده ای و تنها یک سوال فرق را مشخص می کند . آن هم آن است که من کیستم . جواب این سوال با باور توست . برای جواب نیاز به وقت فکر کردن نیست . نیاز به صبر و تحمل نیست . فقط باید چشم هایت را باز کنی و در نگاهت دقت کنی ...

برچسب های این مجموعه صوتی


نظرات کاربران درباره این مجموعه صوتی


کاربر مهمان