کرم چوب

در حال بارگذاری پخش کننده ...

داستان شب

این مجموعه صوتی 0 بار پسندیده شده
یکی بود یکی نبود

نامه کرم چوب به دارکوب

دوست نادیده ام مدت هاست شما را از علامات صادره تان می شناسم و با طریقی که جنابعالی پیشرفت می نمایید به زودی به دیدار یکدیگر نائل خواهیم شد . صدالبته پشتکار شما قابل تحسین است.چه گمان نمی برم تا آخر زمستان امسال اصولا جنگلی باقی بگذارید. اما دوست عزیز رعایت حال باقی موجودات زنده هم لازم به نظر می رسد!

برچسب های این مجموعه صوتی


نظرات کاربران درباره این مجموعه صوتی


کاربر مهمان
  • کاربر مهمان
    کاربر مهمان :
    اسم داستان اشتباه نوشته شده، داستان "صدقه رفع بلا" بود که کرم چوب نوشته شده