پادکست موج زندگی_ شعر زندگی زیباست

در حال بارگذاری پخش کننده ...

علیرضا شعبانعلی

این مجموعه صوتی 0 بار پسندیده شده
زندگی زیباست_شهرام محمدیزندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن

گردشـــی در کوچــه باغ راز کنهر که عشقش در تماشا نقش بست

عینک بد بینی خود را شکسـتعلـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت

عشق اسطرلاب اسرار خداستمن مـیــان جســـمها جــان دیــده ام

درد را افکنـــده درمـان دیــده امدیـــده ام بــر شـــاخه احـســـاســها

می تپــد دل در شمیـــم یاسهازنــدگــی موسـیقـی گنـجشـکهاست

زندگی باغ تماشـــای خداســتگـــر تـــو را نــور یقیـــن پیـــــدا شود

می تواند زشــت هم زیبا شــودحال من، در شهر احسـاسم گم است

حال من، عشق تمام مردم استزنـدگــی یـعنـی همیــــــن پــروازهــا

صبـــح هـا، لبـخند هـا، آوازهـــاای خطوط چهــــره ات قـــــــرآن من

ای تـو جـان جـان جـان جـان مـنبا تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی شـود

مثنوی هایم همــه نو می شـودحرفـهایم مــــرده را جــــان می دهــد

واژه هایم بوی بـاران می دهـــد

برچسب های این مجموعه صوتی


نظرات کاربران درباره این مجموعه صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.