سیستم سازی در کسب وکار قسمت دوم
shenoto.com

سیستم سازی در کسب وکار قسمت دوم

0

13

3 سال پیش

Description

بسیاری از کسب و کار ها به خاطر اشتباهات جزیی که انجام می دهند مشتریان خود را ناراضی می کنند در مجموعه آموزش های سیستم سازی در صدد هستیم که نکاتی را ارایه دهیم که باعث رضایت مشتریان و بهبود کسب و کار شما بشود . پس باما دراین مجموعه همراه باشید اگر کسب وکار شما سود دهی خوبی ندارد باید به درمان سه بیماری او بپردازید در این فایل به این موارد اشاره می کنیم... این فایل ها به مرور افزوده خواهد شد. در مسیر تعالی باشید...

Host/Hostess:

-

Publish at:

3 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

No Title


13
0
00:02:14
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.