ایده کست 4

در حال بارگذاری پخش کننده ...

ایده کست

این مجموعه صوتی 2 بار پسندیده شده
قسمت چهارم ایده کست با حضور رضا غیابی (فرصت آفرین)غیـابی مـدیرعـامـل شـرکت مـشاوره ایلیا//فـرصـتآفـرین و عـضو هییتمــدیرهی شـرکت سـرمـایهگـذاری عـلم و ثـروت پـارس اسـت، دو مجـموعـه کـه بـه او امکـان میدهـند، بـرای سـازمـانهـای نـوپـا و بـزرگ در ایـران فـرصـت خـلق نـماید.

برچسب های این مجموعه صوتی


نظرات کاربران درباره این مجموعه صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.