زنگوله حیات
shenoto.com

زنگوله حیات

1

6

3 سال پیش

توضیحات

زنگوله حیات (در چیستی هنر) از تحریک حواس به خصوص بصری و صوتی هنر آغاز می شود. حرکتی از من به او و بالعکس صورت می گیرد. در حرکت اول هنر متعالی می شود و در حرکت دوم نزولی. کار کرد های ترمیم و انعکاس روح جمعی و فردی را بر عهده دارد. بغض متراکم زندگی است نبض زنده حیات است تکثر زیبایی است انسان در هنر سعی در دیدن خود میکند. خود واقعی انسان فرا زمان است و تصویری دقیق از آن فرازمان میشود. هر چقدر به او نزدیک می شود رمز گونه و دور از ماده میشود و هر چقدر به من نزدیک شود روزمره و پرتراکم می گردد. حرکتی سیال میان نیستی و هستی است. او در نیستی نشسته است و من در هستی. هنر زندگی را ممکن میشود .

برچسب ها:

گویندگان:

-

تاریخ انتشار:

3 سال پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

بدون عنوان


6
1
00:04:17
shenoto album comment

نظرات

کاربر شنونده

3 سال پیش

کاربر شنونده

3 سال پیش

مختصر و مفید بود


برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.