modirfa 21 - وظیفه همه ما اینه که از تولید حمایت کنیم. حمایت از تولید ایران و کارخانجات ایران یعنی حمایت از 80 میلیون ایرانی راهشم در این قسمت گفتم . حتما 2 بار حداقل گوش کنید حتی اگر تابحال مدیرفا گوش نگردید.
pause

modirfa 21 - وظیفه همه ما اینه که از تولید حمایت کنیم. حمایت از تولید ایران و کارخانجات ایران یعنی حمایت از 80 میلیون ایرانی راهشم در این قسمت گفتم . حتما 2 بار حداقل گوش کنید حتی اگر تابحال مدیرفا گوش نگردید. این آلبوم بهادار می‌باشد

modirfa 21 - وظیفه همه ما اینه که از تولید حمایت کنیم. حمایت از تولید ایران و کارخانجات ایران یعنی حمایت از 80 میلیون ایرانی راهشم در این قسمت گفتم . حتما 2 بار حداقل گوش کنید حتی اگر تابحال مدیرفا گوش نگردید. این آلبوم بهادار می‌باشد

4 هفته پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow0
  • thumb_up 0
  • more_vert

مخاطب مدیرفا همه فعالین صنعت و کسب و کار در ایران هستند . ما در مدیرفا معتقدیم برای بهبود احوال عمومی کشور نیاز به بهبود صنعت داریم و برای بهبود صنعت نیاز به آموزش مدیران صنعت . مدیرفا پادکست تخصصی همه فعالین صنعت و کسب و کارهای مختلف است به خصوص مدیران در همه سطوح و لایه های سازمانی

: امیر مهدی اعتباری
…

  • modirfa 21 - وظیفه همه ما اینه که از تولید حمایت کنیم. حمایت از تولید ایران و کارخانجات ایران یعنی حمایت از 80 میلیون ایرانی راهشم در این قسمت گفتم . حتما 2 بار حداقل گوش کنید حتی اگر تابحال مدیرفا گوش نگردید.

    share thumb_up pause