غزل و تعبیر شماره 182
play_arrow

غزل و تعبیر شماره 182 این آلبوم بهادار می‌باشد

غزل و تعبیر شماره 182 این آلبوم بهادار می‌باشد

3 هفته پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow14
  • thumb_up 0
  • more_vert

غزل شماره 182: حسب حالی ننوشتی و شد ايامی چند محرمی کو که فرستم به تو پيغامی چند ما بدان مقصد عالی نتوانيم رسيد هم مگر پيش نهد لطف شما گامی چند چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب فرصت عيش نگه دار و بزن جامی چند قند آميخته با گل نه علاج دل ماست بوسه‌ای چند برآميز به دشنامی چند زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند عيب می جمله چو گفتی هنرش نيز بگو نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند ای گدايان خرابات خدا يار شماست چشم انعام مداريد ز انعامی چند پير ميخانه چه خوش گفت به دردی کش خويش که مگو حال دل سوخته با خامی چند حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند تعبیر غزل 182: روزهای زندگی در حال گذر است و شما آن را به بیهودگی می گذرانید، از فرصت هایی که پیش روی شماست به بهترین شکل استفاده کرده و قدر لحظه های عمر را بدانید. از عیبجویی دیگران برحذر باشید که سرانجام خوبی ندارد. نیتی در دل دارید که نیاز به تدبر و اندیشه و مشورت با بزرگان دارد، با تلاش و صبر می توانید به هدف خود برسید. اگر باعث دلخوری اطرافیان شده اید از آن ها دلجویی کنید. خبر خوشی دریافت خواهید کرد و ملاقات مهمی در پیش دارید.

: موسوی گرمارودی، امیر رضایی
…