طلوع
play_arrow

طلوع این آلبوم بهادار می‌باشد

طلوع این آلبوم بهادار می‌باشد

1 ماه پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow0
  • thumb_up 0
  • more_vert

طلوعی دوباره... هر روز و هر روز تاریکی و روشنایی در هم می آمیزند و باز هم خورشید طلوع می کند.... جدال دایمی شب و روز...... شب می آید...ولی ستاره هست،،،ماه هست...تا امید طلوع در ما زنده بماند.... روز می شود...ولی فکر شب ما را می آزارد....و شب درون ما زمزمه می کند:چه شب سختی بود...و شاید شب سخت تری در راه..... با خود فکر میکردم.... خدا.... فارغ از شب و روز بودن است.... باید تسلیم بود که همه چیز اوست....که همه چیز اوست و غیر وجود پاکش.....هستی ،نیست باید در شب،با ستاره ها در آمیخت بی انتظار طلوع.... در روز با نور رقصید بی اضطراب شب.... باید تاریکی شب را پذیرفت تا ماه و ستاره عشق ببارند بر ما..... باید گرمای روز را پذیرفت تا آب تنی در حوضچه اکنون را پیشکشت کنند.. باید با شب ستاره شد با روز خورشید باید نور شد در شب،،،، باید نور ماند در روز،،،،، باید نور بود

: Gonjeshk
…
راز
گنجشک
1 ماه پیش : 5