غربالگری سرطان
pause

غربالگری سرطان این آلبوم بهادار می‌باشد

غربالگری سرطان این آلبوم بهادار می‌باشد

1 ماه پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow13
  • thumb_up 0
  • more_vert

غربالگری سرطان چیست؟ در ادامه غربالگری سرطان ازرایج‌ ترین و بهترین راه‌ های‌تشخیص‌این‌بیماریست‌ که‌از‌ آن‌در سرتاسردنیا‌‌استفاده میشود. غربالگری سرطان نوعی‌آزمایش است‌که پیش‌از بروزعلائم بیماری، سرطان و نوع‌آن را‌تشخیص‌میدهد. از‌این‌راه‌برای‌پیشگیری و‌تشخیص‌زودهنگام سرطان‌استفاده میشود. از‌نظر سازمان بهداشت جهانی یکی از‌مهمترین روش های مقابله باسرطان ، استفاده‌از غربالگری سرطان است. چکاپ، نام رایج تراین آزمایش‌در‌ جامعه است. جواب مثبت‌این آزمایش نشانه ای صددرصدی برای‌وجودسرطان درشخص نیست، بلکه‌در صورت مثبت شدن جواب‌آزمایش باید به‌پزشک مراجعه و تحت آزمایشات بیشتر قرار بگیرید. بیشتر سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند . برخی‌از این‌بیماریها اگربه موقع‌تشخیص داده شوند به‌طور کامل درمان خواهند شد و تقریبا نیمی‌از افرادی که به سرطان مبتلا می شونددر صورت‌تشخیص به‌موقع عمر طبیعی خواهند داشت . این‌کار با‌استفاده‌از غربالگری سرطان انجام میشود. از‌اهداف غربالگری سرطان میتوان‌به نکات زیراشاره کرد: حذف یا کاهش مرگ بر اثرسرطان دربیماری های قابل درمان کاهش افرادی‌که درآنها سرطان‌پیشرفت کرده موارد ذکر شده‌از اهداف اصلی استفاده‌از غربالگری سرطان هستند، هرچندکه دانشمندان و محققان کماکان‌به دنبال افزایش کاربرد آن درمیان بیماران سرطانی است. هدف اصلی دانشمندان کشف راهی جدید و پرکاربرد تربا حساسیت بالاتربرای دستیابی‌به نتایج سریع تر و درنتیجه درمان بیماران پیش ازپیشرفت غیر قابل کنترل‌این بیماری توسط غربالگری سرطان است. مزایای غربالگری سرطان مزایای غربالگری سرطان برای‌بیمارانی‌که درابتدای راه ابتلا به‌این بیماری هستند بسیار زیاد است، به‌دلیل اینکه بااستفاده‌از این‌آزمایش و با‌بررسی موارد مختلف از‌جمله: سن، پیش زمینه ژنتیکی، شرایط خانوادگی وبه وجود آمدن ناگهانی سرطان دریک خانواده میتوان به‌بیمار سرطانی کمک کرد. ازدیگر مزایای تکرار غربالگری سرطان به‌صورت مداوم این‌است که‌احتمال ابتلا به‌سرطان درمیان کسانی‌که این‌کار را به‌صورت مداوم تکرار میکنند بسیار کمتراز کسانی است که‌این آزمایش‌را اصلا انجام نمیدهند یا درانجام آن تداوم ندارند. بنابراین‌به کسانی‌که پیشینه دارند پیشنهاد میشود همواره غربالگری سرطان راانجام دهند. انواع غربالگری سرطان غربالگری سرطان انواع مختلفی داردکه برای‌هرگونه‌از انواع سرطان‌ها استفاده میشود. درلیست زیر انواع این‌آزمایش ذکر شده: آزمایش‌خون‌سرطان: برخی ازاین آزمایشات‌که به‌تومور مارکر هم معروف هستند‌برای تشخیص‌انواع سرطان‌مانند روده بزرگ، کبد، سینه، بیضه، پروستات ، تیروئید وریه به‌کار برده میشوند. رادیوگرافی ازقفسه سینه (CXR): برای‌ غربالگری‌سرطان از این‌نوع آزمایش‌به هدف تصویربرداری‌از کسانی که‌سرطان ریه دارند و یاافرادی که‌پزشک تشخیص داده تومور موجود در‌ ریه حاصل از‌انتشار سرطان‌از قسمت های دیگر بدن است مورد استفاده قرار میگیرد. ماموگرافی: این‌نوع‌آزمایش غربالگری سرطان‌ برای تشخیص‌زودرس سرطان‌سینه در‌زنان استفاده میشود. بهتر است زنان بالای ۴۰ سال برای پیشگیری‌از بروز‌سرطان از‌آزمایش ماموگرافی استفاده کنند. سونوگرافی: غربالگری سرطان توسط یک‌آزمایش نام آشناکه ازآن میتوان‌برای تشخیص‌تومور های مخفی‌در شکم‌ و حفره های لگنی مثل ، تومور پانکراس و سرطان تخمدان و کبد مورد استفاده قرار میگیرد، نیز انجام میشود. نمونه برداری: یک جراحی سرپایی معمولی‌که با‌نمونه گیری‌از توده های موجود در‌بدن فرد انجام شده ودر صورت مشاهده تومور با استفاده‌از سونوگرافی یا سی تی اسکن اندازه و محل توده‌تشخیص داده شده و سپس میتوان فرایند غربالگری‌سرطان را شروع کرد. آندوسکوپی: ازاین روش برای‌تشخیص تومور درنواحی معده، روده، نای، بینی و ریه ها استفاده میشود. آندوسکوپی توسط لوله ای که‌به سر آن‌یک دوربین متصل است و از‌طریق دهان یا شکاف جراحی وارد بدن فرد شده و ازطریق آن میتوان تومور احتمالی مورد نظر راتشخیص داد. آزمایش‌ادرار: پیش‌از غربالگری سرطان برای‌تشخیص وجود تومور درکلیه، مجاری ادراری، مثانه و پروستات میتوان‌از آزمایش‌ادرار استفاده کرد. یکی دیگر از‌راه های پیشرفته برای‌اقدام جهت پیشگیری ایجاد تومور درمثانه سیستوسکوپی نام دارد. اسمیر دهانه رحم: سرطان‌های رایج در‌زنان را میتوان باانجام دادن منظم این‌آزمایش تشخیص داد. سی تی اسکن : برای غربالگری‌سرطان ریه، روده بزرگ، پروستات، مغز و حلق ابتدا باید‌برای تشخیص وجود توموراز آزمایش‌سی تی اسکن استفاده کرد. ازاین روش‌برای تشخیص‌تومور هایی که‌با معاینات بالینی قابل‌تشخیص نیستند استفاده میشود. ادامه در صفحه https://arvinscreening.com/cancer-screening/

: -
…

  • غربالگری سرطان

    share thumb_up pause