" تازه مسلمان شده " شعری از غلامرضا طریقی

در حال بارگذاری پخش کننده ...

مهدی حسین زاده

این مجموعه صوتی 0 بار پسندیده شده
این مهم نیست که دل تازه مسلمان شده استکـــه بـــه عشق تو قمــــر قاری قرآن شده استمثــل من باغچـــــه ی خانــه هـــــم از دوری تــــوبس که غم خورده و لاغر شده گلدان شده استبس کـــه هر تکــه ی آن با هوسی رفت ، دلمنسخه ی دیگری از نقشه ی ایران شده استبی شک آن شیخ که از چشم تو منعم می کردخبـــــر از آمدنت داشت کـــه پنهان شده استعشق مهمان عزیزی ست که با رفتن اونرده ی پنجره ها میله زندان شده استعشق زاییده ی بلـــخ است و مقیم شیرازچون نشد کارگر آواره ی تهران شده استعشــــق دانشـــکده تجــــربـــــه ی انسانهـــاستگر چه چندی ست پر از طفل دبستان شده استهر نو آموختــه در عالـــم خود مجنون استروزگاری ست که دیوانه فراوان شده استای که از کوچـــه معشوقـــه ی ما می گذریبر حذر باش که این کوچه خیابان شده است

غلامرضا طریقی

برچسب های این مجموعه صوتی


نظرات کاربران درباره این مجموعه صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.