search
یبوست  سیر تا پیاز
play_arrow

یبوست سیر تا پیاز این آلبوم بهادار می‌باشد

یبوست سیر تا پیاز این آلبوم بهادار می‌باشد

1 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow35
  • thumb_up 0
  • more_vert

شناخت یبوست بعنوان ام الامراض و شناخت مرض و علائم و دلائل و نشانه ها و بیم آری و درمان آن .آدمى از ساعتى که بدنیا مى ‏آید تا پیر شود روز به روز خشکى بر مزاجش‏ «۲» فزونى مى ‏یابد و از این جهت است که خون کودکان و بچه‏ ها بالمقایسه با خون جوانان و بطریق اولى با خون پیران رطوبتش زیادتر است، با این حال حرارت زیادى دارد و جالیوس در تفسیر کتاب فصول‏ این معنى را تصدیق‏ نموده و گفته است حرارت نوباوگان از حیث کمیت از حرارت جوانان بیشتر و حرارت جوانان از لحاظ کیفیت از نوباوگان زیادتر است. این امر از اینجا معلوم م ى‏شود که اعمال طبیعى در نوباوگان از لحاظ هضم غذا و نشو و نما بهتر انجام مى ‏گیرد. بدین جهت است که خون نوباوگان و کودکان شبیه به عصاراتى‏ «۱» است که هنوز در آنها پختگى منتهى به نضج کامل شروع نگردیده و در آنها جنبش غلیانى پیدا نشده است. خون جوانان بمانند عصارات جوشیده ‏اى مى ‏باشد که از آن بخارات و فضولات زیاد بیرون ریخته است، شبیه شرابى است که آماده شده و از غلیان افتاده و نیروى آن استحکام یافته است. اما خون پیران مثل شرابى است که قدرت آن از بین رفته و نزدیک بسردى شده و سرکه خواهد شد. اما آبله بهنگام غلیان و عفونت خون بوجود مى‏ آید تا بخارهاى زائد از آن بیرون روند تا خون دوران کودکى که شبیه به عصاره ‏هاى مرطوب است بخون دوران جوانى که بمانند شراب پخته آماده است تبدیل گردد. بیشتر پزشکان کنونى، تندرستان را به نوشیدن آب سرد ناشتا فرمان مى ‏دهند چون شکمبه و روده ‏ها را برمى ‏انگیزد و روانى طبیعى بى ‏هیچگونه سختى و بازدارندگى (یبوست‏) در آنها پدید مى ‏آورد و گرده و پیشآب‏راه‏ها از نمک‏هاى ته ‏نشین شده م ى‏شوید و پاک مى ‏کند سیکل چرخشى خون را تر و تازه مى ‏نماید. این برخى از نظریات ایشان مى‏ باشد. من نیز آن را آزمودم و چهل سال به نوشیدن آب بامدادان خو کردم و آن پند آموزگارم در دانشکده پزشکى بود و بر اثر این آبخورى آن بازدارندگى که از کودکى دچارش بودم از بین رفت. یبوست‏، نیاز بدان در کنش‏هاى نیروهاى سه گانه- یعنى دو ناقله و یک ماسکه- وجود دارد، درباره دو ناقله- یعنى نیروى جاذبه و دافعه- نیاز مبرم به خشکى به دلیل ایجاد امکان زیاد براى تکیه کردن که در هرگونه حرکت ضرورى است مى ‏باشد، مقصود من از حرکت، حرکت روح حامل این نیروها به سوى کنش‏هاى خود مى ‏باشد که این حرکت به دفع نیروهایى م ى‏انجامد که از مانند آن سستى رطوبى‏ «۲» را بر طرف مى‏ گرداند، هر گاه این سستى رطوبى در گوهر روح یا در گوهر ابزار وجود داشته باشد، اما نیاز نیروى ماسکه به خشکى براى ایجاد انقباض در اشیا می ‏باشد. «۳» اما نیروى هاضمه (نیازى به خشکى ندارد بلکه) نیاز آن (براى طبخ و نضج) به رطوبت شدیدتر است. فعل و انفعال قواى فاعله یعنى حرارت و برودت و قواى منفعله یعنى رطوبت و یبوست‏ حاصل مى ‏شود. آب شور و اب های سنگین موجب یبوست میشود عده ‏اى از دانشمندان اروپا بر علیه گوشت اعلامیه‏ هائى منتشر کردند (زیرا گوشتخوارى در اروپا بیش از سایر کشورها رواج دارد بطورى که خوراک گوشتى روزانه آنها بیش از نان و حبوبات میباشد و بر اثر این افراط با آنکه وسائل مصنوعى بهداشتى آنها کاملتر است بیماریهائى مانند پوک شدن استخوان، ضعف غدد بدن و بهم خوردن نظم لوله‏ هاى هاضمه و در نتیجه سوء هاضمه و تخامه- حصبه- وباء- سل و سرطان- امراض کبد- تورم امعاء- مرض قند- آپاندیس- بیمارى‏هاى معدى و روده‏ اى خصوص انسداد روده- یبوست‏ و امراض دیگر که همه از عوارض گوشتخوارى افراطى است بسیار دیده مى ‏شود). ابن الیاس در بستان الاطبا گوید که : – اصل بیماریها سرما و یبوست‏ است. در بیان اسباب سخونت و برودت و یبوست‏ و رطوبت‏ و بباید دانست که از حکما و اطبا جالینوس حصر اسباب سخونت در پنج چیز کرده است و ازین پنج چیز حرکت‏ست زیرا که حرکت مفرط موجب افراط تحلیل است که منتهى به تبرید مى ‏شود و دیگر ملاقات مسخن است از غیر افراط داخلا و خارجا چه افراط موجب تبرید است چنانچه مذکور شد و دیگر متناول از ادویه و اغذیه حاره و دیگر حصول تکاثف که موجب‏ احتقان حرارتست و عفونت و اسباب برودت را جالینوس در شش چیز حصر کرده است یکى حرکت مفرط و دیگر سکون بافراط و دیگر ملاقات آنچه مبرد است و دیگر ملاقات آنچه بافراط مسخن است و دیگر متناول مبرد از اغذیه و ادویه و دیگر تقلیل غذا بافراط و اما اسباب یبوست نیز منحصر در چهار چیز است یکى ماده مجفف و دیگر ملاقات آنچه مجفف است مثل آتش و هواى مجفف و دیگر تقلیل غذا و آب اگرچه یبوست ضعف جاذبه باشد و دیگر آنچه تحلیل باشد و اسباب رطوبت نیز منحصر در چهار چیز است یکى ماده رطب از اغذیه و اشربه و دیگر ملاقات آنچه مرطبست از هوا و آب. 02166561928 ساعات 18 الی 21 جهت اخذ نوبت ویزیت و مشاوره

: حکیم رضی، حکیم رضی، حکیم رضی، حکیم رضی، حکیم رضی، حکیم رضی، حکیم رضی
…