دکلمه زیباترین اشعار شاملو | استاد محمدعلی حسینیان | کانون سخنوران
shenoto.com

دکلمه زیباترین اشعار شاملو | استاد محمدعلی حسینیان | کانون سخنوران

1

196

2 هفته پیش

توضیحات

https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآموز را با چالش های جدی فن بیان و تکنیک های لحن مواجه کند. این مجموعه شامل دکلمه منتخب زیباترین اشعار شاملو است که توسط استاد محمدعلی حسینیان بنیانگذار سخنوری حرفه ای در کشور اجرا شده است. لیست منتخب اشعار شاملو: 1- شبانه (مرا تو بی سببی نیستی...) 2- افق روشن (روزی ما دوباره کبوترهایمان را ...) 3- فراقی (چه بی تابانه می خواهمت ...) 4- عاشقانه (آن که می گوید دوست ات می دارم...) 5- کیفر (در اینجا چهار زندان است...) 6- دیگر تنها نیستم (بر شانه من کبوتری است ...) 7- در این بن بست (دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم...) 8- شبانه (اگر که بیهده زیباست شب) 9- عشق عمومی (عشق رازیست...) 10- شبانه (یله بر نازکای چمن...) 11- پریا 12- بدرود (برای زیستن دو قلب لازم است...) 13- شبانه ( رود قصیده بامدادی را...) 14- شبانه (کوچه ها تاریکن ...) 15- شبانه (یه شب مهتاب...) 16- بودن (گر بدین سان زیست باید پست...) 17- گل کو (شب ندارد سر خواب) 18- لعنت (در تمام شب چراغی نیست...) 19- مرگ نازلی (نازلی بهار خنده زد و ارغوان شکفت...) 20- مه (بیابان را سراسر مه گرفته است) 21- ناتمام (خرد و خراب و خسته جوانی خود را ...) 22- نمی رقصانمت چون دودی آبی رنگ (نمی گردانمت در برج ابریشم...) 23- اتفاق (مردی ز باد حادثه بنشست...) 24- باغ آینه (چراغی به دستم ...) 25- برف (برف نو برف نو سلام...) 26- خواب وجین گر (خواب چون درفکند از پایم ...) 27- سرچشمه (در تاریکی چشمانت را جستم...) 28- شبگیر (مرغی از اقصای ظلمت پر گرفت) 29- بارون (بارون میاد جر جر) 30- ماهی (من فکر می کنم...) 31- دکلمه شعر کدامین ابلیس... (چهار سرود برای آیدا - 3) 32- دکلمه شعر سرود آشنایی... (چهار سرود برای آیدا- 2) 33- دکلمه شعر سرود برای سپاس و پرستش (چهار سرود برای آیدا - 4) 34- دکلمه شعر شبانه (میان خورشیدهای همیشه...) 35- از مرگ (هرگز از مرگ نهراسیدم) 36- آیدا در آینه (هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود برنخواست...) 37- تکرار (جنگل آینه ها به هم درشکست...) 38- سرود مرد سرگردان (مرا می باید که در این خم راه ...) 39- من و تو بهار و بارون 40- راز (با من رازی بود...) 41- و تباهی آغاز یافت (پس پای‌ها استوارتر بر زمین بداشت) 42- دخترای ننه دریا 43- تو را دوست می دارم (طرف ما شب نیست...) 44- سرگذشت (سایه ابری شدم...) 45- گریزان (از کوره راه تنگ گذشتم...) 46- جخ امروز (جخ امروز از مادر نزادم...) 47- از این گونه مردن ( می خواهم خواب اقاقیاها را بمیرم...) 48- در آمیختن (مجال بی رحمانه اندک بود ...) 49- سرود برای مرد روشن که به سایه رفت (قناعت‌وار تکیده بود...) 50- از زخم قلب آبایی (دختران دشت دختران انتظار) 51- خطابۀ تدفین (غافلان هم سازند...) 52- شبانه (شبانه شعری چگونه توان نوشت) 53- عاشقانه (بیتوته کوتاهی ست جهان) 54- بادها (امشب دوباره بادها...) 55- انتظار (از دریچه با دل خسته...) 56- گفتی که باد مرده ست... 57- شبانه (آن که دانست...)

گویندگان:

استاد محمدعلی حسینیان

تاریخ انتشار:

2 هفته پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

دکلمه شعر شبانه (مرا تو بی سببی نیستی)


16
0
00:01:59
2

دکلمه شعر افق روشن (روزی ما دوباره کبوترهایمان را ...)


11
0
00:02:17
3

دکلمه شعر فراقی (چه بی تابانه می خواهمت ...)


10
0
00:01:36
4

دکلمه شعر عاشقانه (آن که می گوید دوست ات می دارم...)


9
0
00:01:33
5

دکلمه شعر کیفر (در اینجا چهار زندان است...)


9
0
00:03:37
6

دکلمه شعر دیگر تنها نیستم (بر شانه من کبوتری است ...)


9
0
00:03:18
7

دکلمه شعر در این بن بست (دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم...)


6
1
00:02:29
8

دکلمه شعر شبانه (اگر که بیهده زیباست شب)


6
0
00:01:36
9

دکلمه شعر عشق عمومی (عشق رازیست...)


7
0
00:02:26
10

دکلمه شعر شبانه (یله بر نازکای چمن...)


5
0
00:01:44
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.