واحدهای فناوری در پارکها و مراکز رشد علم و عناوری،همسویی با جهانی شدن تحقیق و توسعه
pause

واحدهای فناوری در پارکها و مراکز رشد علم و عناوری،همسویی با جهانی شدن تحقیق و توسعه این آلبوم بهادار می‌باشد

واحدهای فناوری در پارکها و مراکز رشد علم و عناوری،همسویی با جهانی شدن تحقیق و توسعه این آلبوم بهادار می‌باشد

7 ماه پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow27
  • thumb_up 0
  • more_vert

?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅تعریف تحقیق و توسعه ✅اهداف تحقیق و توسعه برای کشورهای درحال توسعه ✅نقش واحدهای فناوری در پیشرفت تحقیق و توسعه ✅جهانی شدن و تحقیق و توسعه ✅پارکها و مراکز رشد علم و فناوری،همسویی با جهانی شدن تحقیق و توسعه

: مونا رسولیان
…