35: خودخاص پنداری
shenoto.com

35: خودخاص پنداری

4

25

1 ماه پیش

Description

ما معمولا روایتی از زندگی خود داریم که در آن روایت ما سختی‌هایی کشیده ایم که کسی چون ما نکشیده. چنان عاشق شده‌ایم که کمتر کسی تجربه کرده. حق‌هایی داریم که خاص خودمان هست … به طور کلی ما خودمان را در خیلی موارد خودمان را خاص میدانیم. منشا این خاص بودن از درون خود با جهان مواجه شدن چیست ؟ و چه ویژگی‌هایی دارد ؟

Host/Hostess:

خشایار پاکفر

Publish at:

1 ماه پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

mavara35


25
4
00:17:50
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.