خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن)
play_arrow

خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن) این آلبوم بهادار می‌باشد

خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن) این آلبوم بهادار می‌باشد

11 ماه پیش
keyboard_arrow_down
 • share
 • code
 • play_arrow197
 • thumb_up 4
 • more_vert

مباحث دوره : 1. تشکیکی بودن تجرد (شدت و ضعف) 2. حضور مطلق حضرت حق 3. هرچه مجردتر حاضرتر

: استاد مریم بهرامی
…

unfold_more

 • خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن) _ جلسه اول

  share thumb_up play_arrow
 • خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن) _ جلسه دوم

  share thumb_up play_arrow
 • خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن) _ جلسه سوم

  share thumb_up play_arrow
 • خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن) _ جلسه چهارم

  share thumb_up play_arrow
 • خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن) _ جلسه پنجم

  share thumb_up play_arrow
 • خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن) _ جلسه ششم

  share thumb_up play_arrow
 • خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن) _ جلسه هفتم

  share thumb_up play_arrow
 • خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن) _ جلسه آخر

  share thumb_up play_arrow