search
حسابرسی بیمه (قسمت دوم)
play_arrow

حسابرسی بیمه (قسمت دوم) این آلبوم بهادار می‌باشد

حسابرسی بیمه (قسمت دوم) این آلبوم بهادار می‌باشد

1 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow77
  • thumb_up 0
  • more_vert

مفاهیم کاربردی حسابرسی بیمه ای ارتباط معنایی بین بازرسی، بخشنامه 11، بخشنامه 14، ماده 38 و ماده 28 وجود دارد. اگر یک فرد حسابدار این مباحث را بداند و بتواند به حسابرسی بیمه ای ارتباط دهد، هیچ مشکلی نخواهد داشت. همچنین تمامی این بخشنامه ها را از سایت tamin.ir می توانید دریافت کنید. سیر حسابرسی: چه شرکت هایی برای حسابرسی در اولویت هستند و چه عواملی در این زمینه موثر است: الف- دستورات مدیر عامل،معاونتهای امور استان‌ها و فنی و درآمد و ادارات کل استان ب – صدور مفاصا حساب نقل و انتقال (ماده 37) ج – شرکت ها و موسسات در حال تصفیه، انحلال و ورشکسته د – قرار هیات‌های تشخیص مطالبات ، تجدید نظر و بدوی ه – کارگاه‌های حائز شرایط صدور مفاصاحساب قرارداد بر اساس بازرسی. و- سایر موارد پروسه انجام حسابرسی: درخواست انجام حسابرسی از طریق شعبه ای که شخص حقیقی/ حقوقی نزد آن دارای پرونده مطالباتی بوده و یا شعبه محل کارخانه کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی و یا فنی مهندسی ثابت، صورت می‌گیرد. درخواست شعبه به موسسات حسابرسی سازمان تامین اجتماعی در تهران یا شهرستان ذیربط ارسال و گروهی برای رسیدگی و بازرسی از دفاترقانونی و اسناد مالی شرکت به آنجا مراجعه مینمایند. معمولا قبل از انجام حسابرسی، فرمهایی مخصوص برای شرکت مربوطه ارسال می گردد که در آن یک سری اطلاعات در رابطه با دفاتر قانونی و اظهارنامه های مالیاتی مورد سوال قرار میگیرد که پس از تکمیل فرمهای مربوطه و ارسال آن به موسسه حسابرسی یا شعبه ذیربط، مراحل بعدی انجام کار صورت می پذیرد. قبلا این فرم ها به شکل دستی تکمیل می شد اما در حال حاضر اسکن آن ها دریافت می شود. عواقب عدم همکاری با کارشناسان حسابرسی تامین اجتماعی: در صورتی که اشخاص حقوقی از ارائه دفاتر قانونی به حسابرس تامین اجتماعی اجتناب نمایند بر اساس مفاد ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی حق‌بیمه رأساً توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین‌ و از کارفرما مطالبه‌ و وصول‌ خواهد شد . حال آیین نامه آن به شرح زیر آمده است : آئین نامه اجرایی ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی ماده ۱- اشخاص حقوقی که از ارائه دفاتر قانونی به سازمان خودداری و در تمام یا برخی از ماه‌های هر سال مالی صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نکرده باشند مشمول اعمال ماده ۴۰ قانون منحصراً برای سال مالی و یا ماه‌های مذکور قرار می‌گیرند. ماده ۲ – دستمزد کارکنان اشخاص حقوقی مذکور موجود در حوزه‌های مالیاتی که براساس آن مالیات تکلیفی تعیین و دریافت گردیده است در هر سال مالی مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه آنان به صورت علی الرأس قرار می‌گیرد. تبصره : در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت مالیات تکلیفی در حوزه مالیاتی موجود نباشد و یا امکان دسترسی به آن وجود نداشته باشد،هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی موجود در حوزه مالیاتی مربوط به سال مالی موردنظر، مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه بصورت علی الرأس قرار می‌گیرد. ماده ۳ – در کلیه مواردی که امکان دسترسی به هزینه‌های دستمزد از طرق مندرج در ماده ۲ و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تامین اجتماعی مجاز است با بررسی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن پروانه بهره برداری کارگاه، تعداد کارکنان آن در سال یا ماه‌هایی که صورت مزد و حقوق و حق بیمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت‌های مشابه، تعداد کارکنان شخص حقوقی را تعیین نماید. در این حالت دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه به صورت علی الرأس از رابطه زیر به دست می‌آید: جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمه زمان محاسبه ضربدر۲ ، نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضربدر تعداد کارکنان برآورد شده و تعداد ماه‌های موردنظر سال مالی. ماده ۴ – این آئین نامه مشتمل بر ۴ ماده یک تبصره و در دویست و نود و نهمین جلسه شورایعالی تامین اجتماعی مورخ ۷۸/۴/۵ به تصویب رسید. اقدامات بعد از صدور برگ بدهی: موسسات حسابرسی سازمان تامین اجتماعی پس از رسیدگی دفاتر، مدارک مربوطه را در فرم های مخصوص(کاربرگها) وارد و به شعبه ای که پرونده مطالباتی شرکت در آن رسیدگی می شود ارسال می نماید و در این حالت موسسات حقوقی به استناد مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی حق اعتراض و ارائه مستندات دال بر رد بخشی از بدهی اعلام شده را دارند. بدهی حق بیمه ناشی از بدهی های برآوردی «حسابرسی از دفاتر قانونی شرکتها و موسسات دارای شخصیت حقوقی » حسابرسی از تاریخ ابلاغ به کارفرما تا 30روز مشمول جریمه تاخیر نبوده و پس از آن در صورت عدم اعتراض کارفرما ماهیانه 2% جریمه تاخیر پرداخت به آن تعلق میگیرد.و مطابق ماده 50 از کارفرما مطالبه میگردد.

: فريبرز انصافي
…