مقدمه‌ای بر حسابرسی بیمه
pause

مقدمه‌ای بر حسابرسی بیمه این آلبوم بهادار می‌باشد

مقدمه‌ای بر حسابرسی بیمه این آلبوم بهادار می‌باشد

1 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow71
  • thumb_up 0
  • more_vert

ماده 47 بیمه تامین اجتماعی این ماده در مورد رسیدگی مالی به دفاتر و اسناد کارفرمایان است. بعد از تشکیل دادن کد کارگاه، بحث رسیدگی حسابرسی بیمه ای برای آن‌ها متصور می‌شود. چرا حسابرسی بیمه ای وجود دارد؟ سازمان جهت اطمينان از رعایت قوانین، این قانون را تصویب کرده است. این قانون به دو صورت است: اطمینان رعایت حقوق بیمه‌ای کارکنان اطمینان از اجرای قانون تامین اجتماعی بابت قراردادها (ماده 38) و حق الزحمه ها (ماده 47) مرجع حسابرسی بیمه ای، موسسه حسابرسی بیمه ای تامین اجتماعی است. در سال‌های قبل، هر ده سال یکبار حسابرسان بیمه به شرکت ها مراجعه می‌کردند اما در حال حاضر هر سال مراجعه دارند. نحوه حسابرسی بیمه ای اگر در حسابرسی بیمه‌ای بار کلمات را بدانيم، به مشکلی برنمی‌خوریم. مثلا در مورد قراردادهاي مشمول و غير مشمول بیمه تامین اجتماعی بايد اطلاعات كافي داشته باشيم. اگر از این قراردادها (مثل پیمانکاری یا نصب)  کسر نشود، ما موظف هستیم طبق ماده 38، 5 درصد از هر پرداخت کم کنیم، کل صورت وضعیت را کسر و درخواست کنیم تا مفاصاحساب بیاورند و پس از آن مابقی پول را پرداخت می‌کنیم. اگر این کار انجام نشود، نسبت به ضریب آن قرارداد از مطالبه می کنند. حسابرسی بیمه‌ای در یک کاربرگ چهار ستونی انجام می‌شود: ستون های 1-5 ، 2-5، 3-5 و ستون غیر مشمول. با توجه به نوع کار حسابرسان بیمه‌ای در محل حضور يافته و هر یک از کارها را در ستون خاص خود قرار می‌دهند. مباحث حق الزحمه ای در ستون 1-5، خدمات نصب در ستون 2-5 و بحث های تعمیرات در ستون 3-5 قرار می گیرند. اما نحوه تشخیص آن ها چگونه است؟ فرمول کلی نحوه تشخیص حق بیمه: باید در گام اول تشخیص بدهیم که بار هر فرد در این پروژه‌ها چقدر است؟ مثلا وقتی از یک مشاور در پروژه استفاده می‌شود، آیا نیاز به تجهیزات خاصی دارد یا صرفا مذاکره و مشاوره است؟ دخالت انسان در پروژه، در موضوع پرداخت نقش بیشتری دارد  و هر چقدر نقش انسان کمتر باشد، حق بیمه بیشتر است. حق بیمه تمامی كاركنان حق الزحمه‌اي شامل کارگران روزمزد و  خدمات حرفه ای مشاوره اگر بصورت حقیقی باشد 30 درصد است و اگر پرداخت نشود، در ستون 1-5 قرار می‌دهند و مشمول جریمه 30 درصد خواهد شد. در مورد کارهای نصبی، کار اصلی توسط یک انسان انجام می شود اما برای نصب مجبور است از یکسری تجهیزات استفاده کند که در ستون 2-5 ثبت می‌شود. اما مثلا در مورد خدمات لیفتراک، کار اصلی را ماشین یا حسابداری که با نرم افزار کار می‌کند، انجام مي‌دهد بنابراين چون دخالت انسان کم است در ستون 3-5 قرار می‌گیرد.

: فريبرز انصافي
…