رادیو پارسا قسمت بیست و سوم
pause

رادیو پارسا قسمت بیست و سوم این آلبوم بهادار می‌باشد

رادیو پارسا قسمت بیست و سوم این آلبوم بهادار می‌باشد

1 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow65
  • thumb_up 0
  • more_vert

یکی از نقش‌های اصلی مالیات بر درآمد تأمین هزینه‌های دولت است. مالیات حقوق از عناصر مهم تشکیل‌دهنده مالیات بر درآمد است و از نظر حجم عملیات اهـمیت بسزایی دارد. از آنجا که این درآمد از حقوق کارکنان کسر می‌گردد، منبع درآمد تقریباً مطمئنی است. در این قسمت از رادیو مالی، بحث مالیات حقوق را آغاز خواهیم کرد. مالیات حقوق از جمله مواردی است که دارای نکات مختلفی است و کارگر و کارفرما با آن درگیر هستند و سعی کردیم توضیحات را از مبانی آغاز کنیم. ماده 82 اصلی ترین و کلی ترین ماده مربوط به مالیات بر درآمد حقوق است. ماده 82 : درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است . توضیح: اگر کارمندی به طور مثال راننده یک شرکت باشد و ماشین خود را در خدمت شرکت قرار دهد و پولی را بابت این بگیرد، مشمول مالیات نمی شود چون قانونگذار اشاره به تسلیم نیروی کار خودش دارد. همچنین بابت اشتغال در ایران است. در ضمن اگر شما یک ماه کار کنید و یا یک کار خاص را انجام دهید تفاوتی ندارد و مشمول مالیات بر درآمد حقوق هستید که می تواند به صورت نقد و یا غیر نقد باشد. تبصره: درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بردرآمد حقوق می‌باشد . ماده 83: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد ، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون . توضیح: حقوق اصلی همان حقوق ماهانه یا فصلی شماست و به شکل مستمر پرداخت می شود اما مزد همان وجهی است که در ازای یک کار یک هفته ای، یک ماهه و .. انجام می شود و تداوم ندارد.مقرری همان وجهی است که به افراد از کار افتاده داده می شود. توضیح: حقوق، مزایا قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت ها شامل مالیات است. اگر هم دو شرکت حقوقی باهم کار کنند باید در قالب خرید و فروش و یا قراردادهای پیمانکاری موضوعات را ثبت کنند و نمی توان گفت کدامیک از دیگری حقوق دریافت می کند. تبصره: درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود: الف) مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (25%) و بدون اثاثیه بیست درصد (20%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود . ب) اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود . ج) سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق . توضیح: اگر شما خودرو و یا مسکنی بابت درآمد خود دریافت کردید، باید تبدیل به ریال کرده و بعد مالیات آن را حساب کنید.

: فرشید رستگار
…