موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت ۱
shenoto.com

موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت ۱

2

1,167

7 ماه پیش

Description

گفتگوی حامد وثوقی با پارسا کاکویی درباره بازاریابی محتوایی

Host/Hostess:

حامد وثوقی، پارسا کاکویی

Publish at:

7 ماه پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت ۱


1,167
2
02:13:30
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.