غزليات شماره ۴۷۸ و ۴۷۹ و ۴۸۰ - حافظ خواني به روايت احمد شاملو
pause

غزليات شماره ۴۷۸ و ۴۷۹ و ۴۸۰ - حافظ خواني به روايت احمد شاملو این آلبوم بهادار می‌باشد

غزليات شماره ۴۷۸ و ۴۷۹ و ۴۸۰ - حافظ خواني به روايت احمد شاملو این آلبوم بهادار می‌باشد

1 سال پیش
keyboard_arrow_down

حافظ خواني به روایت احمد شاملو

حافظ خواني به روایت احمد شاملو

  • share
  • code
  • play_arrow144
  • thumb_up 1
  • more_vert

478 : اي كه در كشتن ما هيچ مدارا نكني 479 : نوش كن جام شراب يك مني 480 : دو يار نازك و از باده كهن دو مني

: -
…

  • hafez478479480

    share thumb_up pause