شبی یک سرگذشت-جنگ های ایران و روم
shenoto.com

شبی یک سرگذشت-جنگ های ایران و روم

0

292

6 ماه پیش

توضیحات

ُرد و کراسوس نبرد کاره یا(حرَان) حدود دوقرن طول کشید تا یکی از قوم ایرانی بنام پارتها توانستند یونانیان را از ایران رانده یک امپراتوری قدرتمند دردنیای انروز بوجود بیاورند که حدود ۵ قرن دربرابر مهاجمان شرقی و رومیان متخاصم غرب مقابله نمایند، جنگهای که بیشتر جنبه دفاعی داشت ، هرکدام ازاین جنگها کتابی است که هر برگ آن باخون نوشته شده و تاکنون کمتر به برسی این جنگها پرداخته شده است یکی ازاین جنگها برخورد دو امپراتوری در منطقه ای بنام کاره یا(حرًان) روی داده که اینک به شرح آن میپردازیم .

گویندگان:

فرید حامد

تاریخ انتشار:

6 ماه پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

جنگ های ایران و روم در دوره اشکانیان قسمت اول


164
0
00:08:35
2

جنگ های ایران و روم در دوره اشکانیان قسمت دوم


128
0
00:06:13
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.