شبی یک سرگذشت-جنگ های ایران و روم
play_arrow

شبی یک سرگذشت-جنگ های ایران و روم این آلبوم بهادار می‌باشد

شبی یک سرگذشت-جنگ های ایران و روم این آلبوم بهادار می‌باشد

1 سال پیش
keyboard_arrow_down
 • share
 • code
 • play_arrow437
 • thumb_up 0
 • more_vert

ُرد و کراسوس نبرد کاره یا(حرَان) حدود دوقرن طول کشید تا یکی از قوم ایرانی بنام پارتها توانستند یونانیان را از ایران رانده یک امپراتوری قدرتمند دردنیای انروز بوجود بیاورند که حدود ۵ قرن دربرابر مهاجمان شرقی و رومیان متخاصم غرب مقابله نمایند، جنگهای که بیشتر جنبه دفاعی داشت ، هرکدام ازاین جنگها کتابی است که هر برگ آن باخون نوشته شده و تاکنون کمتر به برسی این جنگها پرداخته شده است یکی ازاین جنگها برخورد دو امپراتوری در منطقه ای بنام کاره یا(حرًان) روی داده که اینک به شرح آن میپردازیم .

: فرید حامد
…

 • جنگ های ایران و روم در دوره اشکانیان قسمت اول

  share thumb_up play_arrow
 • جنگ های ایران و روم در دوره اشکانیان قسمت دوم

  share thumb_up play_arrow