search
رادیو پای| قسمت 17 | یاآآآ هاهاهاها آآآآ هِی‌ی‌ی یا شهرِ ری آدم را یادِ عددْبزرگهٔ زندگی‌اش می‌اندازد!
play_arrow

رادیو پای| قسمت 17 | یاآآآ هاهاهاها آآآآ هِی‌ی‌ی یا شهرِ ری آدم را یادِ عددْبزرگهٔ زندگی‌اش می‌اندازد! این آلبوم بهادار می‌باشد

رادیو پای| قسمت 17 | یاآآآ هاهاهاها آآآآ هِی‌ی‌ی یا شهرِ ری آدم را یادِ عددْبزرگهٔ زندگی‌اش می‌اندازد! این آلبوم بهادار می‌باشد

5 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow33
  • thumb_up 4
  • more_vert

فراوان‌اند آدم‌هایی که معاشرتشان بوی ادکلن‌هایی را می‌دهد الکلشان زیاد که زود و ناگهان می‌پَرَد رفاقتشان و همه را (مثلِ شرکت‌های اینترنت‌فروش یا تلفنْ‌همراهی‌ها) به چشمِ بسته‌های پیشنهادی برای یک فروشِ استثنایی می‌نگرند! من تو را چند خواهم فروخت؟ [...] سوالِ واضحی است. تلخ اگر هست (که هست)، باشد. عوضش می‌ارزد به وضوحش. جوابش قدرِ «من» را مشخص می‌کند نه قیمتِ «تو» را. این را مشخص می‌کند که عددْ بزرگه زندگی‌ام چند است.

: -
…