فلسفه تاریخ در اسلام
shenoto.com

فلسفه تاریخ در اسلام

0

287

7 ماه پیش

Description

جهان از دید غیر توحیدی یک جهان ملوک الطوائفی است، هر خدایی در یک جایی حکومت می کند. ولی در مذهب اسلام و پیامبران مذهب اسلام جهان با یک اراده و نقشه خلق و هدایت می شود این سخنرانی در اول شهریور 1349 در حسینیه ارشاد ایراد شده است

Host/Hostess:

دکتر شریعتی

Publish at:

7 ماه پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

فلسفه تاریخ در اسلام


287
0
01:48:57
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.