شناسایی راهکارهای مناسب جهت برنامه ریزی صنعت توریسم در روستا
pause

شناسایی راهکارهای مناسب جهت برنامه ریزی صنعت توریسم در روستا این آلبوم بهادار می‌باشد

شناسایی راهکارهای مناسب جهت برنامه ریزی صنعت توریسم در روستا این آلبوم بهادار می‌باشد

1 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow3
  • thumb_up 0
  • more_vert

?موضوعاتی که به آنها پرداخته‌ایم: ✅مفهوم توریسم و روستا ✅توسعه پایدار روستا ✅توریسم پایدار روستایی ✅اهمیت توریسم روستایی ✅عوامل موثر بر توریسم(گردشگری)روستایی ✅گردشگری راهبردی برای توسعه روستا ✅ارائه راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی ✅سیاست های راهبردی جهت توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی و توسعه پایدار روستایی در افق برنامه ششم توسعه

: مونا رسولیان
…