پادکست شماره 74- توصیه های جدید در مورد سطح ایمنی غیرفعال در سطح گوساله و گله - رادیو آگرین تک
pause

پادکست شماره 74- توصیه های جدید در مورد سطح ایمنی غیرفعال در سطح گوساله و گله - رادیو آگرین تک این آلبوم بهادار می‌باشد

پادکست شماره 74- توصیه های جدید در مورد سطح ایمنی غیرفعال در سطح گوساله و گله - رادیو آگرین تک این آلبوم بهادار می‌باشد

1 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow33
  • thumb_up 2
  • more_vert

استانداردهای فعلی دسته بندی گوساله ها برای موفقیت یا شکست در انتقال ایمنی غیرفعال برای مدت 35 سال است که در حال استفاده است. امروزه دسته بندی جدیدی برای سطح ایمنوگلوبین خون گوساله ها انجام شده است. 4 دسته بندی از ایمنوگلوبین سرم به صورت عالی، خوب، متوسط و ضعیف با سطح سرم به ترتیب بیشتر از 25، بین 18 و 9/24، 10 و 9/17، و کمتر از 10 گرم در لیتر تعیین شد. در سطح گله نیز یک استاندارد قابل دسترس به میزان بیشتر از 40، 30، 20 و کمتر از 10 درصد از گوساله ها به ترتیب در دسته بندی های انتقال ایمنی غیرفعال عالی، خوب، متوسط و ضعیف تهیه گردید.

: دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان
…

unfold_more

1 سال پیش

عالی بود

  • پادکست شماره 74- توصیه های جدید در مورد سطح ایمنی غیرفعال در سطح گوساله و گله - رادیو آگرین تک

    share thumb_up pause