پادکست شماره 74- توصیه های جدید در مورد سطح ایمنی غیرفعال در سطح گوساله و گله - رادیو آگرین تک
shenoto.com

پادکست شماره 74- توصیه های جدید در مورد سطح ایمنی غیرفعال در سطح گوساله و گله - راد...

2

15

7 ماه پیش

توضیحات

استانداردهای فعلی دسته بندی گوساله ها برای موفقیت یا شکست در انتقال ایمنی غیرفعال برای مدت 35 سال است که در حال استفاده است. امروزه دسته بندی جدیدی برای سطح ایمنوگلوبین خون گوساله ها انجام شده است. 4 دسته بندی از ایمنوگلوبین سرم به صورت عالی، خوب، متوسط و ضعیف با سطح سرم به ترتیب بیشتر از 25، بین 18 و 9/24، 10 و 9/17، و کمتر از 10 گرم در لیتر تعیین شد. در سطح گله نیز یک استاندارد قابل دسترس به میزان بیشتر از 40، 30، 20 و کمتر از 10 درصد از گوساله ها به ترتیب در دسته بندی های انتقال ایمنی غیرفعال عالی، خوب، متوسط و ضعیف تهیه گردید.

گویندگان:

دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

تاریخ انتشار:

7 ماه پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

پادکست شماره 74- توصیه های جدید در مورد سطح ایمنی غیرفعال در سطح گوساله و گله - رادیو آگرین تک


15
2
00:07:39
shenoto album comment

نظرات

کاربر شنونده

7 ماه پیش

کاربر شنونده

7 ماه پیش

عالی بود


برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.