سه شیوه‌ی خواندن یك كتاب         از اننیو فلایانو     برگردان مهدی‌فتوحی
shenoto.com

سه شیوه‌ی خواندن یك كتاب از اننیو فلایانو برگردان مهدی‌فتوحی

0

86

10 ماه پیش

توضیحات

اننیو فلایانو منتشر شده در كورریه ره دلا سه را، 27 ژانویه 1972، ترجمه از كتاب" تنهایی طنز". انتشارات آدلفی میلان، 1996، چاپ هفتم ژانویه‌ی 2011 صفحات 353 تا 355 سه شیوه‌ی خواندن یك كتاب برگردان مهدی‌فتوحی سومین شیوه ی خواندن یك كتاب ساده ترین شیوه است. ولی متعلق به کتابخوانان بزرگ می شود و با كهولت سن و با تجربه به دست می آید یا عطیه ای است كه از دوران كودكی و متجلی شدن نخستین خوانش ها در خودمان كشف می كنیم و مربوط می شود به هرگز از دست وا ننهادن آن كتاب. گذاشتن و دوباره برداشتنش و رفتن و خواندنش. ولی چون این شیوه فقط از آن نویسندگان بزرگ است با گذشت زمان فقط گرد آدم را كتاب های خوب فرا می گیرند و ما خائن می شویم و به جایی می رسیم كه می توانیم یک کتاب نو را در یک نظر درک کنیم و زود از دستش خلاص شویم و اگر كتاب قانع مان كند تا مدتی همیشه آن را دم دست داشته باشیم یا روی میز یا پاتختی بگذاریم و چون فقط نگاه کردن به آن به ما لذت حقیقی می بخشد می ترسیم كه آن را زود تمام كنیم. هدف این كتاب ها در واقع بازخوانده شدن و بازگشوده شدن شان است وقتی حال مان بد است. وقتی به نظر می رسد واقعیت را نه فقط آن چیزی كه پیرامون ما رخ می دهد می تواند تایید كند بلكه آن چه كه در داخل صفحات یك كتاب هست نیز می تواند. متن را اینجا بخوانید https://tootimag.com/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/4015/%D8%A7%D9%86%D9%86%DB%8C%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88-:--%D8%B3%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%83-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8 اجرا شهرزاد فتوحی تنظیم مجتبی میر‌سمیعی هنر و زندگی شهرزاد @shahrzadartandlife

گویندگان:

نوشته اننیو فلایانو، برگردان مهدی فتوحی، اجرا شهرزاد فتوحی، هنر و زندگی شهرزاد، تنظیم مجتبی میر‌سمیعی

تاریخ انتشار:

10 ماه پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

سه شیوه خواندن کتاب


86
0
00:09:05
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.