غزليات شماره 364 و 365 و 366 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو
shenoto.com

غزليات شماره 364 و 365 و 366 - حافظ خواني به روايت احمد شاملو

0

70

1 سال پیش

Description

364 : به چشمان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 365 : گرم از دست برخیثزد که با دلدار بنشینم 366 : گر از این منزل ویران به سوی خانه روم

Tags:

Host/Hostess:

-

Publish at:

1 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

hafez364365366[1]


70
0
00:07:15
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.