قصیده‌ای از سنایی / دلا تا کی درین زندان فریب این و آن بینی
pause

قصیده‌ای از سنایی / دلا تا کی درین زندان فریب این و آن بینی این آلبوم بهادار می‌باشد

قصیده‌ای از سنایی / دلا تا کی درین زندان فریب این و آن بینی این آلبوم بهادار می‌باشد

1 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow155
  • thumb_up 0
  • more_vert

قصیده‌‌ای از #سنایی_غزنوی ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی حکیم سنایی ۴۷۳-۵۴۵ قمری شاعر و عارف ایرانی قرون پنجم و ششم هجری در بازخوانی و بلند‌خوانی #هزار_و_یکشب (https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpgSsdZeHm0DKO5jWxbXXmC-FelHleB0) در یکی از «این دو بیت برخواند»‌های داستان‌های هزار و یک شب به دو بیت از این قصیده برخوردم،کامل آن را یافتم و بلند خواندم شاید بر جانی بنشیند... دلا تا کی درین زندان فریب این و آن بینی یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی جهانی کاندرو هر دل که یابی پادشا یابی جهانی کاندرو هر جان که بینی شادمان بینی ??????? به رای و عقل، معنی را تویی راوی، روایت کن که معنی‌دان همان باشد کش اندر دل، همان بینی اجرا #شهرزادفتوحی تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی هنر و زندگی شهرزاد (https://t.me/ShahrzadArtandLife)@ShahrzadArtandLife

: گوینده شهرزاد فتوحی، تنظیم مجتبی میر‌سمیعی، کاری از هنر و زندگی شهرزاد
…

unfold_more

1 سال پیش

با احترام باید بگویم "شیخ روزبهان بقلی"با صدا "او"روی حرف " ب"است. نه "ب" با فتح روی"ب"و روی حرف "غ"هم فتح ندارد بلکه روی "ق" سکوت مینشیند. امیدوارم بنظر ملا لغتی نباشم ولی ملت ما در مورد این ادبیات عرفانی به حد کافی کم سواد هستند این جور اشتباهات به نظر من وضع را بدترم بکند که آنچه هم که یادمی گیریم با غلط و اشتباه همراه است. ولی بهر حال کار تان ،کار شایسته ای هست .امیدوارم در این راه پیروز و پاینده باشید.